تماس با شرکت

  • خانم کرمیان 09120468208
  • خانم شعبانی 09103117413
  • آقای افشار 09126633975
  • دفتر 47620048-021

989120468208+

خانم کرمیان

989103117413+

خانم شعبانی

989126633975+

آقای افشار

ایمیل شرکت

madiaftrade@gmail.com

ایران، تهران، ملارد، خوشنام

کرج، گلشهر غربی، کوچه یاسمن 3، پلاک 25