تماس با شرکت

  • خانم کرمیان ۰۹۱۲۰۴۶۸۲۰۸
  • خانم شعبانی ۰۹۱۰۳۱۱۷۴۱۳
  • آقای افشار ۰۹۱۲۶۶۳۳۹۷۵
  • دفتر ۴۷۶۲۰۰۴۸-۰۲۱

۹۸۹۱۲۰۴۶۸۲۰۸+

خانم کرمیان

۹۸۹۱۰۳۱۱۷۴۱۳+

خانم شعبانی

۹۸۹۱۲۶۶۳۳۹۷۵+

آقای افشار

ایمیل شرکت

madiaftrade@gmail.com

ایران، تهران، ملارد، خوشنام

کرج، گلشهر غربی، کوچه یاسمن ۳، پلاک ۲۵